pinot noir Tag

Hemligheten bakom receptet är dels att såsen baseras på inkråmet och gåsspadet dels att gåsen fylls av en smakrik fyllning. Stekpåsen gör att gåsen blir saftig och att ditt hem inte luktar gås i flera dagar efteråt....